نمونه کارها

بونساى / Bonsai especial

بونساي به علت رشد در يك محيط محدود، از نظر تبادلات غذايي با گيا…