نمونه کارها

بونساى / Bonsai especial

بونساي به علت رشد در يك محيط محدود، از نظر تبادلات غذايي با گيا…

كاكتوس / Cactus special

این محلول مخصوص جهت تضمین رشد متعادل و گلدهی فرموله شده است. تهوی…

گياهان آپارتمانى / House plant special

در گياهان آپارتماني با وجود تنوع زياد به نور هم متغير است، اما آنچه …