در هنگام خريد توجه فرمائيد اگر ساقه ريشه داشت كه مستقيماً در آب بگذاريد، اگر ريشه نداشت حتماً با كاتر ساقه را برش داده و داخل آب قرار دهيد.

آب حتماً بايد بدون كلر و حاوي فلورايد بسيار پايين باشد، لاكي بامبو را حتماً در معرض نور غير مستقيم قرار دهيد. .
اين كود حاوي عناصر N.P.K و مواد آلي، ريزمغذي‌ها همراه با هورمون‌ها و اسيدهاي مورد نياز لاكي بامبو است چندين سال است كه اين كود در گلخانه‌هاي توليد لاكي بامبو در تايلند و چين استفاده ميشود
روش استفاده:
قوطى را خوب تكان دهيد ، سپس به ازاى هر ليتر آب نصف يا يك سوم درب قوطى از محلول را اضافه نماييد
در صورت امكان ميتوانيد مخلوط آب و محلول تقويت كننده را روى گياه اسپرى كنيد