در گياهان آپارتماني با وجود تنوع زياد به نور هم متغير است، اما آنچه مسلم است نياز تمامي گياهان داخلي به نور خورشيد به طور مستقيم و غير مستقيم به ميزان كافي است.
نور زياد برگها را جمع مي‌كند.
آبياري بيش از حد باعث از بين رفتن گياه مي‌شود. در هواي سرد فاصله آبيارى بايد بيشتر باشد (گاهي 10 تا 15 روز) و در هواي گرم تا هفته‌اي 3 بار هم مي‌رسد.

در گياهان آپارتماني چون محيط تغذيه گياه كوچك است و ريشه هم فضاي محدودي براي تغذيه دارد
كود دهى به گياه اجتناب ناپذير است.

اين كود حاوي كليه عناصر ميكرو و ماكرو و مواد آلي و معدني مورد نياز گياه همراه با هورمون‌هاي تقويتي براي گياه مي‌باشد و حاوي اسيدهاي آمينه كه باعث تجزيه و جذب بهتر مواد توسط ريشه مي‌باشد.
روش استفاده :
قوطى را خوب تكان دهيد دو درب قوطى (10 ml ) را در دو ليوان (نيم ليتر) آب حل كرده ابتدا روى ساقه و برگ گياه اسپرى كرده سپس بقيه را به صورت آبيارى در گلدان بريزيد.
كوددهى را ميتوانيد هر ١٠ تا ١٤ روز يكبار انجام دهيد.