بونساي به علت رشد در يك محيط محدود، از نظر تبادلات غذايي با گياهاني كه در باغچه يا جنگل رشد مي‌كنند متفاوت است.
بنابراين تغذيه گياه و آبياري آن بسيار حائز اهمييت است. خاك بايد همزمان خاصيت زهكشي، نگهداري، آب و مواد غذايي را داشته باشد.
چون اين درخت از محل توليد خود كه بسيار مرطوب و شرجي بوده وارد يك محيط خشك مانند كشور ما مي‌شود عموما با تنش همراه مي‌شوند.

اين كود حاوي نيتروژن و پتاسيم با منشاء آلي، پروتين‌ها، اسيدهاي آمينه بوده و باعث بهبود فعاليت خاك مي‌شود. نقش مهمي در تشكيل تارهاي كشنده ريشه دارد و از اين طريق جذب موادغذايي موجود در خاك يا محلول را بالا مي‌برد و از تنش جلوگيري مي‌كند.

حاوي اسيدهيوميك و اسيدفولويك مشتق شده از جلبك دريايي مي‌باشد تا درخت را در حالت شادابي و باروري
حفظ كند.
روش استفاده :
قوطى را خوب تكان دهيد دو درب قوطى (10 ml ) را در دو ليوان (نيم ليتر) آب حل كرده ابتدا روى ساقه و برگ گياه اسپرى كرده سپس بقيه را به صورت آبيارى در گلدان بريزيد.
كوددهى را ميتوانيد هر ١٠ تا ١٤ روز يكبار انجام دهيد.